ENERGIINVENTERING I LIVSMEDELSBUTIKER: ENKÄT

Bakgrund:

Den här enkäten är en del av ett internationellt projekt inom IEA Heat Pump Program. Huvudmålet med projektet är att ge butikskedjor och butiksägarna bättre verktyg för livsmedelsbutiker.

Syfte:

Syftet med den här enkäten är att kartlägga energianvändningen i livsmedelsbutiker med avseende på klimat, storlek på butiken, typ av butik, mm. Ett annat syfte är att utveckla olika nyckeltal som kan hjälpa butikskedjor och butiksägarna att jämföra och förbättra energieffektiviseringen och minska miljöpåverkan.

Informationsbehandling:

Resultat från enkäten kommer att behandlas anonymt. Resultat från någon specifik butik eller butikskedja kommer inte att presenteras.

Allmän Information

Butikens namn

Kontaktperson

E-post

Adress


Butikens Egenskaper

Total area

Säljyta

Takhöjd

Byggnadsår

Fristående byggnad?

Öppettider

Vardagar

Helger

Energi

Vilken typ av värmesystem används i butiken?

Finns det luftkonditionering (AC) i butiken?

Vad är den årliga elanvändningen?

Vad är den årliga fjärrvärmeanvändningen?

Övervakningssystem

Finns det någon energimätning och/eller temperaturmätning i din butik?

Om Ja, i vilken del?

Fortsatt arbete

Vill du delta i en detaljerad undersökning med ett mer omfattande frågeformulär? Vi vill kunna använda den data du anger för din butik till mer detaljerade butiksstudier.