HUR ENERGIEFFEKTIV ÄR DIN BUTIK?

Om du vill veta hur din energianvändning ser ut så kan du vara med i vårt projekt. Du bidrar med information om din butik, som behandlas konfidentiellt. Du kommer senare, efter att du lärt känna din butik bättre, att kunna jämföra din butik i förhållande till andra butiker som deltar i undersökningen.

Syfte med den här undersökningen är att klarlägga energianvändningen i livsmedelsbutiker och utveckla olika nyckeltal som kan hjälpa butikskedjor och butiksägarna att jämföra och förbättra energianvändningen.

Vad kommer du att få?

Du kommer att kunna:

  • Veta hur mycket energi din butik använder i relation till andra
  • Hur energianvändningen i din butik kan minska*
  • Hjälpa oss i arbetet med att föreslå lämpliga nyckeltal

Vi tror att ni som deltar kommer att få stor nytta och glädje av att vara med i projektet då ni kommer få en ökad kunskap.

*om du deltar i enkät 2


Enkät 1 – Energiinventering i livsmedelsbutiker

STARTA ENKÄTEN

Vad behöver vi av dig?

Vi behöver få information om hur din butik är utformad och få tillgång till energidata.

Detta gör du genom att fylla i denna korta och enkla enkät.

SurveyLogo

Enkät 2 – Detaljerad för fortsatta arbeten

Om du är intresserad, så kan du delta i en mer detaljerad energiundersökning utöver den enkla enkäten. Ett mer omfattande frågeformulär skickas då till dig. Data från din butik kommer då att användas och jämföras med resultat från simuleringar av din butik. Om du idag redan samlar in data så kan även den vara användbar för oss i projektet.


Kan du ge oss mera information till projektet?
Ja, om du redan idag samlar in data i butiken så kan den vara användbar. Klicka här för att kontakta oss!

Kan du få mera information till projektet?
Ja, du är välkommen att kontakta oss direkt via telefon eller email. Klicka här för att kontakta oss!